Om Företaget

Industrihus i Västerås AB är ett lokalt verkande fastighetsbolag.

Industrihus affärsidé är äga, utveckla, förädla och förvalta i huvudsak industrifastigheter. Inriktningen på fastigheterna skall vara industri, lager, logistik, produktion, butik och till viss del kontor. Bolaget ska vara starkt knutet till Västerås och därmed ett lokalt profilerat företag med aktiva ägare som ska vara ansiktet utåt. Ägarna skall med sitt kontaktnät och aktiva förvaltning skapa möjligheter till goda och långsiktiga relationer med nöjda hyresgäster som mål.

Företaget har som ambition att växa som fastighetsägare genom fler fastighetsförvärv. I dagsläget är företagets geografiska fokusområdet Hälla i Västerås.

Strandnära Fastigheter är vårt dotterbolag som i nuläget äger tre stycken fastigheter på natursköna Öster Mälarstrand i Västerås.