Felanmälan

Här kan Ni som hyresgäster göra en felanmälan som rör Er lokal eller fastigheten i övrigt. Skicka felanmälan till felanmalan@industrihus.net och beskriv utförligt vad felet är, när det uppstått och annan betydelsefull information. Vi återkommer sedan så snart vi kan för att åtgärda felet.

Vid akuta fel som ej kan vänta med att avhjälpas – ring 072-749 48 67.

Vid nödsituation (polis, ambulans, brandkår) – ring 112.